Prekių katalogas

Privatumo politika

 • 1. Bendrosios nuostatos:

  1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja elektroninės parduotuvės (toliau - www.ekorner.lt ) ir kliento (toliau – Pirkėjas) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką;

  1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasi www.ekorner.lt tvarko Pirkėjo asmens duomenis;

  1.3. Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

   

  2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas:

  2.1. E-parduotuvė www.ekorner.lt gerbia Pirkėjo teisę į privatumą, todėl Pirkėjo asmens duomenys renkami ir tvarkomi tik tam, kad:

  2.1.1. Apdoroti Pirkėjo prekių užsakymus;

  2.1.2. Išrašyti finansinius dokumentus;

  2.1.3. Išpręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

  2.1.4. Įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

  2.2. Registracijos e-parduotuvėje metu prašome Pirkėjo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

   

  3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims:

  3.1. www.ekorner.lt pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik:

  3.1.1. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

   

  4. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas:

  4.1. Pirkėjas turi teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją;

  4.2. www.ekorner.lt turi turėti išsamią ir atnaujintą informaciją apie Pirkėją, kad galėtų efektyviai vykdyti Pirkėjo reikalavimus.

   

  5. Asmens duomenų tvarkymas:

  5.1. Pirkėjas sutinka, kad asmeniniai duomenys, kuriuos Pirkėjas savo noru pateikia registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

   

  6. Taisyklių keitimas:

  6.1. www.ekorner.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti "Privatumo politiką" apie tai pranešdami.